Emoji

Twitter สร้าง Emoji แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เริ่ม 13 ต.ค. -1 พ.ย. นี้

โดยตัว Emoji จะปรากฏขึ้นมาหลังจากที่ผู้ใช้เขียนแฮชแท็กคำว่า #คิดถึงพ่อ #รักในหลวง #ทรงพระเจริญ #KingRama9 และ #KingBhumibol