SAMSUNG QUALITY ASSURANCE

รู้ไว้ไม่โดนต้ม! มาดูจุดสังเกตุเครื่อง Samsung อันไหนจริงอันไหน Fake

ความปลอดภัยในการใช้งานก็สำคัญ นอกจากเชคดูว่ามัน Fake หรือไม่แล้ว การตรวจสอบก็ต้องได้มาตรฐานที่ดีอย่าง SAMSUNG QUALITY ASSURANCE เช่นกัน